• تماس: ۲۲۲۹۲۶۱۶-۰۲۱
  • ایمیل: info@kavakbana.com
  • ساعات کاری: ۰۸:۳۰ - ۱۷:۳۰

About

Award Winning Interior Design


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

کامیار کیافر

آرشیتکت (مدیر عامل)

دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشتهء معماری شاخهء شهرسازی .

یاشار شاه منصوری

مدیر اجرایی کناف

دارای مدرک کارشناسی  و گواهی دوره تخصصی نظارت کناف ایران

خشایار خامسی

آرشیتکت (عضو هیات مدیره)

دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشتهء معماری شاخهء شهرسازی

یاسمین یافت آبادی

تیم طراحی

دارای مدرک کارشناسی در رشتهء معماری .

ناهید آقامحمدی

تیم طراحی

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشتهء معماری شاخهء

آزاده سوهی

تیم طراحی

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشتهء معماری .

ساینا وثوقی

تیم طراحی

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشتهء معماری .

یاشار یساینده

تیم اجرایی کناف

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشتهء معماری .

Customer Says